Máy khuấy chìm tsurumi

Máy khuấy chìm tsurumi được thiết kế để khuấy trộn dòng nước. Sản phẩm được ứng dụng như khuấy các hạt lắng, trộn chất lỏng và phá vỡ sự phân tầng. Máy khuấy chìm tsurumi được sử dụng nhiều trong các hệ thống xử lý nước thải đô thị, công nghiệp, nông nghiệp…

© 2017 bomnuocthaitsurumi.com. Thiết kế Website bởi VietMoz.