Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn mua sản phẩm

0983 480 866

Matraquocte1@gmail.com

Tư vấn mua sản phẩm

0983 480 866

Matraquocte1@gmail.com

 
 Được thành lập vào năm 1912, EBARA CORPORATION đã phát triển để trở thành một trong những nhà sản xuất chính của thế giới của máy móc công nghiệp, đặc biệt là dựa trên máy móc và hệ thống kinh doanh dịch của nó, với vị trí đặc biệt mạnh mẽ trong máy bơm và máy nén cũng như các sản phẩm khác có liên quan. Với nguồn gốc của nó trong các máy móc và hệ thống dịch kinh doanh, Công ty mở rộng sang kinh doanh kỹ thuật môi trường tập trung vào xử lý nước, lò đốt, và công nghệ khí hóa. Nó sau đó mở rộng sang kinh doanh máy móc chính xác, trong đó sản xuất chất bán dẫn và các thiết bị khác.
 
 
 
 Tập đoàn Ebara  không ngừng suy nghĩ về những gì sẽ được yêu cầu trong tương lai và cố gắng nắm bắt chính xác nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, trong khi nó vẫn tiếp tục theo đuổi sự phát triển của công nghệ cao và sản phẩm trong tất cả các doanh nghiệp của mình. Trong những năm tới, như trong quá khứ. Tập đoàn EBARA sẽ tiếp tục đạt được phát triển hơn nữa và đóng góp cho xã hội bằng xuất sắc trong sự phát triển của công nghệ, bởi sản xuất và tiếp thị sản phẩm cao cấp và bằng cách cung cấp hỗ trợ chất lượng cao và dịch vụ.
 
 Được thành lập vào năm 1912, EBARA CORPORATION đã phát triển để trở thành một trong những nhà sản xuất chính của thế giới của máy móc công nghiệp, đặc biệt là dựa trên máy móc và hệ thống kinh doanh dịch của nó, với vị trí đặc biệt mạnh mẽ trong máy bơm và máy nén cũng như các sản phẩm khác có liên quan. Với nguồn gốc của nó trong các máy móc và hệ thống dịch kinh doanh, Công ty mở rộng sang kinh doanh kỹ thuật môi trường tập trung vào xử lý nước, lò đốt, và công nghệ khí hóa. Nó sau đó mở rộng sang kinh doanh máy móc chính xác, trong đó sản xuất chất bán dẫn và các thiết bị khác.
 
 
 
 Tập đoàn Ebara  không ngừng suy nghĩ về những gì sẽ được yêu cầu trong tương lai và cố gắng nắm bắt chính xác nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, trong khi nó vẫn tiếp tục theo đuổi sự phát triển của công nghệ cao và sản phẩm trong tất cả các doanh nghiệp của mình. Trong những năm tới, như trong quá khứ. Tập đoàn EBARA sẽ tiếp tục đạt được phát triển hơn nữa và đóng góp cho xã hội bằng xuất sắc trong sự phát triển của công nghệ, bởi sản xuất và tiếp thị sản phẩm cao cấp và bằng cách cung cấp hỗ trợ chất lượng cao và dịch vụ.
Copyright © 2018 MATRA QUỐC TẾ All rights reserved. Design by Bivaco

Hỗ trợ kỹ thuật: 0983 480 866 - Phone: 0943 399 919 - Email: larryhuy@csvietnam.com

0943.399.919