BẢO DƯỠNG MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÁY BƠM CHÌM

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÁY BƠM CHÌM

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÁY BƠM CHÌM Để máy bơm chìm hoạt động hiệu quả và có tuổi thọ kéo dài người sử dụng phải bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa máy bơm chìm một cách định kỳ thường xuyên. Cách bảo dưỡng máy bơm chìm thả chìm như sau : - Kiểm tra hệ thống điều khiển, ngắt điện và tiến …