bơm cấp nước

NHIỆT ĐỘ LƯU CHẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ HÚT SÂU CỦA BƠM TẠI SAO

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHIỆT ĐỘ LƯU CHẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ HÚT SÂU CỦA BƠM Có nhiều yếu tố đi vào tính toán độ hút sâu NPSHa và chọn bơm thích hợp tùy thuộc vào nhiệt độ chất lỏng trong ứng dụng của bạn. Trước khi chúng tôi đi sâu vào chi tiết, hãy xem xét các khái niệm cơ bản. Điều quan trọng là phải hiểu …