bơm chìm Tsurumi KTZ 32.2

Phân biệt bơm chìm Tsurumi KTZ 32.2 và Bơm chìm KRS2-C3

Phân biệt bơm chìm Tsurumi KTZ 32.2 và Bơm chìm KRS2-C3

Phân biệt bơm chìm Tsurumi KTZ 32.2 và Bơm chìm KRS2-C3: Đầu giờ chiều tổ kỹ thuật của Matra quốc tế nhận được 1 câu hỏi thú vị từ 1 Khách hàng đã đang dùng sản phẩm máy bơm chìm Tsurumi: sự khác nhau giữa bơm chìm hố móng KTZ 32.2 và KRS2-C3 là gì: Chúng ta cùng xem qua đường đặc tính của 2 …