bơm nước lạnh

Giới thiệu hệ thống điều hòa Chiller trong tòa nhà

Để có thể chọn lựa máy bơm công nghiệp cho hệ thống điều hòa chiller của tòa nhà, chúng ta cần tìm hiểu các kiến thức tổng quan sau: A. Tổng Quan:  Dựa vào  tìm hiểu về ngành lạnh. Và mình muốn giúp cho các bạn không phải trong ngành lạnh có cái nhìn đơn giản hơn về hệ thống Điều Hòa Chiller …