Bơm nước thải Tsurumi KSR 822

Bơm nước thải Tsurumi KSR 822 cung cấp cho thủy điện Hòa Thuận- Cao Bằng

Máy bơm nước thải Tsurumi KSR 822 cung cấp cho thủy điện Hòa Thuận- Cao Bằng Công trình thủy điện Hòa Thuận do Công ty Cổ phần Hòa Thuận làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 510 tỷ đồng. Nhà máy Thủy điện Hòa Thuận  có dung tích hồ chứa 1,5 triệu m3, tổng công suất phát điện là 17,4 MW. Công trình …