Catalogue bơm chìm nước thải tsurumi 250b455

Catalogue bơm chìm nước thải tsurumi 250b455

Catalogue bơm chìm nước thải tsurumi 250b455

Dòng sản phẩm seri B B là máy bơm chìm được thiết kế để xử lý nước thải thô, nước thải và các ứng dụng công nghiệp nặng, trong đó máy bơm phải chịu ngập hoàn toàn và đòi hỏi độ tin cậy tối đa. Sê-ri B có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh để cung cấp tuổi thọ dài trong cả các ứng dụng bể phốt …