đại lý bơm tsurumi

Đại lý máy bơm chìm tsurumi tại Việt Nam

Đại lý máy bơm chìm tsurumi tại Việt Nam + Thời gian thương hiệu tsurumi có mặt ở việt nam từ khi nào, có lẽ nhiều khách hàng quen thuộc của Tsurumi đã hỏi chúng tôi như vậy, chúng tôi xin chia sẻ rằng :  Cùng với sự phát triển của dòng vốn ODA của Nhật tại Việt Nam, máy bơm Tsurumi ó mặt tại thị …