lắp đặt phớt bơm

Tìm hiểu nguyên nhân máy bơm gãy trục

Tìm hiểu nguyên nhân máy bơm gãy trục

Tìm hiểu nguyên nhân máy bơm gãy trục Trong quá trình hoạt động, không chỉ có máy bơm trục ngang  mà máy bơm trục đứng cũng bị hiện tượng gãy trục của động cơ. Để tìm hiểu nguyên nhân gây ra trục bơm ly tâm bị vỡ, chúng tôi đã đi bộ đến Trung tâm bảo hành của chúng tôi và nói chuyện với một trong …