Máy bơm chìm Tsurumi NKZ3-100H

Máy bơm chìm Tsurumi NKZ3-100H ứng dụng trong nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Máy bơm chìm Tsurumi NKZ3-100H ứng dụng trong nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Máy bơm chìm Tsurumi NKZ3-100H ứng dụng trong hệ thống xử lý nước xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Hải Phòng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao làm Chủ đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng theo Quyết định số 1186/QĐ-TTg ngày 13/12/2002. Sau đó, do tình hình thiếu …