máy bơm thoát nước hạ tầng

Bơm Tsurumi cho dự án thoát nước hạ tầng thành phố Bắc Giang

Bơm Tsurumi cho dự án thoát nước hạ tầng thành phố Bắc Giang

Dự án thoát nước hạ tầng phía Nam Thành phố Bắc Giang là một trong những dự án trọng điểm của thành phố bởi so với các khu vực xây dựng mới của thành phố thì đây là nơi có điều kiện thu hút đầu tư, cũng như giao thông hết sức thuận lợi. Cùng với hạ tầng giao thông, hạng mục cấp thoát nước được chú …