máy bơm tsurumi cho nuôi cá

Máy bơm Tsurumi cho dự án nuôi cá hồi các tỉnh phía bắc

Máy bơm Tsurumi cho dự án nuôi cá hồi các tỉnh phía bắc

Máy bơm Tsurumi cho dự án nuôi cá hồi các tỉnh phía bắc Bắt đầu từ năm 2017, Trung tâm Khuyến nông quốc gia triển khai Xây dựng mô hình nuôi cá tầm, cá lăng, cá diêu hồng trong lồng bè đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Dự án nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức cho nông dân …