máy bơm xử lý nước thải cho ngành bia

Cơ hội cho xử lý nước thải ngành công nghiệp bia

Cơ hội cho xử lý nước thải ngành công nghiệp bia

Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải ngành bia Nước thải trong công nghiệp sản xuất bia có nguy cơ ô nhiễm cao, cần được xử lý triệt để. Bằng cách lượng hóa các dòng vật chất trong dây chuyền sản xuất và các dòng vật chất ô nhiễm tiêu biểu (COD, SS) của một nhà máy sản xuất bia có dây chuyền sản xuất …