máy sục khí chìm nước thải

Bảng giá máy sục khí chìm tsurumi nhật bản năm 2023

Bảng giá máy sục khí chìm tsurumi nhật bản năm 2023

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu Bảng giá máy sục khí chìm: MÁY BƠM SỤC KHÍ CHÌM KIỂU EJECTOR TSURUMI NHẬT BẢN 1 Bơm sục khí thả chìm Tsurumi 8-BER4 0,75 380/50 6 25     22.640.000  Japan 2 Bơm sục khí thả chìm Tsurumi 15-BER3 1,5 380/50 6 32     …