nước thải

Xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại Lạng Sơn

“Quá tam ba bận” chọn nhà thầu! Gói thầu số 1 Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm tại Lạng Sơn thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Lạng Sơn (giai đoạn 1), sử dụng vốn vay Chính phủ Đức và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi quốc tế theo …