thiết bị khuấy chìm tsurumi

Catalog thiết bị máy khuấy chìm tsurumi trong hệ thống xử lý nước thải

Catalog thiết bị máy khuấy chìm tsurumi trong hệ thống xử lý nước thải

Catalog thiết bị máy khuấy chìm tsurumi trong hệ thống xử lý nước thải Cùng với máy bơm, Thiết bị máy khuấy chìm là thiết bị không thể thiết trong hệ thống xử lý nước thải, máy khuấy trộn chìm giùm các vi sinh thiết bị trong bể được trộn đều, phát triển tốt, không bị lắng đọng xuống phía dưới …