Máy bơm chìm Tsurumi LH 645 cho nhà máy cấp nước Bảo Thắng

+ Thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh giao, năm 2000 đến năm 2007 Công ty đã tiếp nhận, quản lý và khai thác hệ thống cấp nước của 6 trung tâm huyện lỵ (Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bát Xát, Simacai, Bắc Hà) mở rộng độ bao phủ cấp nước trên toàn tỉnh và nhận bàn giao hệ thống cấp nước khu vực thị xã Cam Đường (cũ) + khu thị trấn Tằng Loỏng của Công ty Apatit với công suất nhận bàn giao là 9.200m3/ng.đêm, nâng tổng công suất sản xuất nước của toàn Công ty đến năm 2010 là 35.900m3/ng.đêm.
Năm 2010 – 2015: Công ty đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước nâng công suất cấp nước đến nay là: phục vụ sản xuất cho khu công nghiệp Tằng Loỏng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại trong nước, vốn tự có của Công ty với công suất từ 1.500m3/ng.đêm lên 42.000m3/ng.đêm. Đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng cấp: (1) tuyến ống cấp nước (Minh Đức) Thị trấn Khánh Yên Văn Bàn, (2) nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Phố Lu 3.800m3/ng.đêm bằng nguồn vốn JICA và vốn Ngân sách, nâng tổng công suất cấp nước của xí nghiệp KDNS TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng từ 1.200m3/ng.đêm lên 5.000m3/ng.đêm; Công ty đầu tư cải tạo, nâng công suất nhà máy nước bằng nguồn vốn AFD và vốn Ngân sách nâng công suất cấp nước lên thành 6.000m3/ng.đêm; (3) tháng 12/2014 tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Cốc San (GĐ III) nâng công suất từ 12.000m3/ng.đêm lên 18.000m3/ng.đêm, dự kiến hoàn thành tháng 12/2015. (4) đầu tư xây dựng tuyến ống nước thô tự chảy D500 từ thủy điện Cốc San về nhà máy nước Cốc San, nguồn vốn vay WB với tổng mức đầu tư là 126,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành 2017( Nguồn từ công ty Cấp nước Lào Cai )
Được sự tin tưởng và đồng ý của chủ tịch hội đồng quản trị ban lãnh đạo, Công ty CP Matra Quốc Tế đại diện của hãng bơm chìm Tsurumi, cung cấp máy bơm chìm với yêu cầu thông số Q: 150 m3/ đẩy cao 50m, bơm thả chìm ở độ sâu 20m

Dưới đây là hình ảnh lắp đặt thực tế tại nhà máy:

Tags: