Quảng Trị sẽ có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt

Quảng Trị sẽ có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt với công suất 100 tấn/ngày đêm

Ngày 11/5, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định số 1178/QĐ-UBND về việc cấp chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Môi trường T-Tech Quảng Trị và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Gio Linh.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Quảng Trị ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải

Dự án có mục tiêu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải rắn và nước thải. tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có từ chất thải rắn sinh hoạt, tái chế và sản xuất các sản phẩm thứ cấp có giá trị. Cung cấp nilon tái chế, giấy bìa, carton, kim loại… cho các cơ sở tái chế với tổng công suất 100 tấn rác thải/ngày đêm, gạch không nung hơn 10.000 viên/ngày.

Các hạng mục xây dựng của Nhà máy bao gồm: Nhà xưởng lò đốt rác sinh hoạt, nhà sản xuất gạch không nung, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải gầm cầu, khu vực tập kết rác xà bần, hố chôn lấp tro xỉ sau khi đốt, hồ điều hòa sinh học…

Địa điểm thực hiện tại thôn Bình Minh, xã Gio Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị), diện tích sử dụng hơn 41.000 m2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Gio Linh thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi và thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định như: ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế nhập khẩu…

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ cam kết, tuân thủ các quy định của pháp luật và các ý kiến tham gia thẩm định của các Sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai dự án. Thực hiện thẩm định công nghệ dự án theo đúng quy định, thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật liên quan…

Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện thì Quyết định chủ trương đầu tư hết hiệu lực, dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định.
Chi tiết xem tại: https://baotainguyenmoitruong.vn/quang-tri-se-co-nha-may-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-voi-cong-suat-100-tan-ngay-dem-304187.html