máy bơm chìm 1000m3

Giá Máy bơm chìm công suất lớn 1000-2000m3/ h

Giá Máy bơm chìm công suất lớn 1000-2000m3/ h

Các nhà máy khu công nghiệp ngày càng được mở rộng tuy nhiên, sự phát triển của hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu của quá trình phát triển sản xuất dẫn phần lớn các nhà máy đã đi vào hoạt động, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải mới được chú trọng đầu tư. Theo quy định Luật bảo vệ môi …