máy trộn chìm TSurumi

Bảng Giá máy khuấy chìm Tsurumi 2023

Bảng Giá máy khuấy chìm Tsurumi 2023

Máy khuấy chìm là một thiết bị không thể thiếu trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Máy khuấy chìm tsurumi được thiết kế để khuấy trộn trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Mục đích là để hệ vi sinh vật sử dụng nguồn oxi nội tại để sinh sôi và phát tri ển. Chính nhờ hệ thống vi sinh …