năng lượng thủy điện

Tìm hiểu về Năng lượng thủy điện

Tìm hiểu về Năng lượng thủy điện Thủy điện là gì? Thủy điện là năng lượng được tạo ra từ nước di chuyển như sông . Thủy điện năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng tái tạo. Điều này có nghĩa là sử dụng đập hoặc sông để tạo ra điện không sử dụng hết các nguồn lực hạn chế như than đá hoặc xăng. Làm …